Program Design the Future prowadzony jest we współpracy z firmą Autodesk,
wiodącym producentem oprogramowania do projektowania oraz animacji komputerowych.
Celem programu jest stymulowanie myślenia inżynierskiego i zainteresowanie
młodych ludzi zagadnieniami technicznymi
. Pilotaż programu został przeprowadzony
w semestrze letnim 2014 w wybranych gimnazjach w Poznaniu.

W ramach programu Autodesk udostępnił uczestniczącym szkołom i uczelniom pełne wersje
oprogramowania, materiały dydaktyczne jak również przeszkolił nauczycieli wdrażających
program w swoich szkołach. Uczniowie w ramach zajęć technicznych projektowali drobny
przedmiot użytku codziennego (np. organizer do słuchawek telefonicznych, podstawkę
na telefon komórkowy lub brelok do kluczy). Stworzone przez nich projekty zostały
wydrukowane na drukarkach 3D. W ten sposób każdy uczeń mógł przekonać się czy
stworzony przez niego przedmiot jest właściwie zaprojektowany i spełnia swoją rolę użytkową.

Dzięki współpracy z grupą VOX  partnerem przemysłowym programu, duży nacisk kładziony
był na praktyczne kwestie projektowania i produkcji, jak również trening myślenia
w kategoriach rynkowych.

Projekt umożliwia uczniom już na bardzo wczesnym etapie edukacji  zmierzenie się z prawdziwymi
problemami rynku. Dzięki drukowaniu projektów uczniowie msieli zrozumieć ograniczenia
technologiczne używanych maszyn i zoptymalizować swoje projekty pod tym kątem.
Konfrontując uczniów z zagadnieniami istotnymi z punktu widzenia produkcji projekt w praktyczny
sposób przygotowuje ich do wejścia na rynek pracy.