Rejestracja na portalu – krok po kroku.

 1. Otworzyć stronę www.students.autodesk.com
 2. W prawym górnym rogu odnaleźć Sign In – kliknąć.1
 3. Następnie wybrać: Need an Education account?
 4. W kolejnym oknie odpowiednio wypełnić następujące pola 2
  1. Country – Kraj
  2. Birthdate – Data urodzenia
  3. I am a – wybrać odpowiadającą swojemu stanowisku opcję
  4. First name – Imię
  5. Last Name – Nazwisko
  6. Autodesk ID – login do usług Autodesk dostępnych w sieci w tym do portalu studenckiego
  7. Email – adres email
  8. Confirm email – należy ponownie wpisać adres email
  9. Password – wpisać hasło
  10. Confirm password – potwierdzić hasło
 5.  3

W sekcji Terms&Conditions  wybrać ostatnie dwa, dotyczące potwierdzenia zgody na przeczytanie regulaminu oraz zasad korzystania z portalu. W przypadku chęci otrzymywania od firmy Autodesk maili dotyczących nowych produktów czy promocji, odznaczyć opcję pierwszą.

Po kliknięciu Next i poprawnym wpisaniu wszystkich informacji na maila zostanie dostarczona informacja o utworzeniu konta z linkiem aktywacyjnym.